HouseHold Survey report

HouseHold Survey report క్లస్టర్ వారీగా హౌస్ ఓల్డ్ సర్వే రిపోర్ట్ కొరకు ఈ క్రింది లింక్ మీద క్లిక్ చేసి .ముందుగా మన జిల్లాను ఎంచుకుని తరువాత మన మండలాన్ని ఎంచుకోవాలి తరువాత మన సచివాలయాన్ని ఎంచుకోవాలి.అక్కడ క్లస్టర్ వారీగా రిపోర్ట్ కనిపించడం జరుగుతుంది. HouseHold Survey report

HouseHold Survey report Read More »