Pm kisan ekyc

Pm kisan ekyc process

Pm kisan Ekyc చేయడానికి ఈ క్రింద కనిపిస్తున్న pm kisan Ekyc అనే బటన్ మీద క్లిక్ చేయవలెను.

క్రింది విధంగా ఇంటర్ఫేస్ ఉంటుంది

1. ఇక్కడ ఆధార్ నెంబర్ అనే దగ్గర రైతు యొక్క ఆధార్ నంబర్ ఎంటర్ చేసి సెర్చ్ మీద క్లిక్ చేయాలి.

2. క్లిక్ చేసిన తర్వాత Enter Aadhar Registered mobile no దగ్గర ఆధార్ కార్డు కి లింక్ అయిన మొబైల్ నెంబర్ ని ఎంటర్ చేసి Get mobile OTP మీద క్లిక్ చేయవలెను.

3. క్లిక్ చేయగానే మీ మొబైల్ కి ఓటిపి వస్తుంది ఆ ఓటీపీ ని Enter mobile OTP దగ్గర ఎంటర్ చేసి get aadhar otp దగ్గర క్లిక్ చేయాలి.

4. ఇప్పుడు ఆధార్ సైట్ నుంచి ఓటిపి రావడం జరుగుతుంది. మరలా వచ్చిన ఓటీపీ ని Aadhar Registhe mobile OTP అనే దగ్గర క్లిక్ చేయాలి ఫైనల్గా submit for auth అనే దగ్గర క్లిక్ చేస్తే Ekyc successfully submitted అని వస్తుంది

ఒకవేళ ఇంతకుముందే ఈ కేవైసీ అయిపోయినట్లు అయితే Ekyc all ready submitted అని వస్తుంది.

Leave a Reply

Your email address will not be published.